Tillverkning och försäljning av alla typer av lastbilskapell, även småkapell och flaktäckningar till pick-up och kärror.